JAA SOMESSA
Facebook
Twitter
LinkedIn

10 vinkkiä tehokkaampaan verkkomainontaan

Banneri- eli display mainonnalla tavoitetaan paljon ihmisiä samanaikaisesti. Jotta mainonta olisi kuitenkin tehokasta ja tuottavuudeltaan onnistunutta kannattaa muistaa muutama asia. Keräsimme 10 vinkkiä asioista jotka kannattaa huomioida kampanjaa tehtäessä.

1) Aseta kampanjalle tavoitteet

Mainonta ilman tavoitteita on vähän sama kuin heittäisi rahansa ilmaan ja toivoisi saavansa sieltä jotakin takaisin. Kaikelle kannattavalle tekemiselle kannattaa ylipäätään olla selkeät tavoitteet ja tarkoitus. Tavoitteet ovat parhaimmillaan jotain, mikä on selkeästi mitattavissa, kuten yhteydenottopyyntö tai tuotemyynti. Tavoitteena voi toimia myös vaikeammin mitattavissa oleva tunnettavuuden lisääminen tai tietoisuuden levitys. Tavoite vaikuttaa kampanjan ulkoasuun ja muutoinkin siihen missä ja miten kampanjaa levitetään.

2) Ymmärrä asiakkaasi ja mihin he reagoivat

Mainoksilla tulee olla jokin viesti. On ymmärrettävä, ketä mainoksella tavoitellaan, joka taasen linkittyy vahvasti kampanjan tavoitteiden asettamiseen. Se kenelle ja missä vaiheessa myyntitunnelia oleville asiakkaille kyseinen mainos on suunnattu vaikuttaa mainoksen sisältöön. Varhaisille ideoita etsiville tai jo ostotunnelin loppupäässä oleville asiakkaille mainonnan tulisi olla erilaista. Tämä pätee kaikkeen mainontaan, niin vähittäiskaupan mainoksiin mutta erityisesti varsinkin BtoB mainontaan.

Mainoksen sisältöä suunniteltaessa kannattaa pyrkiä ainutlaatuisuuteen ideoissa ja ajatuksissa. Mainoksessa pitää olla koukku. Huomioi että tylsä teksti ei säväytä. Huolimatta tuotteesta tai palvelusta tai siitä liittyykö mainos yritys- vai vähittäiskauppaan reagointiin vaikuttaa se miten mainos herättää uteliaisuutta, mielihyvän tunnetta, ahneutta tai menettämisen pelkoa.

3) Julkaise vain laadukkaita mainoksia

Mainoksien laatu on tärkeää. Kuvien tulee olla laadukkaita ja tekstin houkuttelevaa. Bannerikokoja kannattaa tehdä kerralla monta, jotta bannerit uppoavat mainosverkossa eri sivustoille hyvin. Huomioi kuvissa eri bannerikoot ja testaa bannereiden toimivuus erikokoisissa laitteissa.

Käytäntö on osoittanut, että dynaamiset animoidut bannerit keräävät enemmän huomiota kuin pelkät staattiset bannerit. Tämä on loogisestikin järkeenkäyvää, sillä ihmiset muutoinkin huomioivat liikkuvat asiat paremmin kuin pelkät paikallaan olevat asiat. Animoinnissa kannattaa kuitenkin huomioida se, että animointi ei saa olla liian häiritsevää tai piilottaa mainoksen viestiä toiminnallaan alleen.

4) Panosta laskeutumissivun laatuun

Laskeutumissivulla on kampanjan onnistumisen kannalta erittäin suuri merkitys. Houkutteleva bannerin tuotto eli klikkaukset hukataan helposti laaduttomaan laskeutumissivuun. Huomioi siis laskeutumissivussa erityisesti sen tuoma käyttäjäkokemus.

Laskeutumissivun tulee olla selkeä ja informatiivinen sekä kampanjaan liittyvä. Banneri, joka johtaa sivustolle mikä ei täysin vastaa bannerin sisältöä, ajaa usein potentiaalisen asiakkaan poistumaan sivustolta pikaisesti (bounce rate). Laadukas laskeutumissivu taasen houkuttelee prospektin pyörimään siellä kauemmin ja keräämään tietoa sekä mahdollisesti astumaan ostoputkessa eteenpäin ostoa kohden.

5) Aseta toimiva call-to-action 

Käyttäjäkokemus on tärkeä huomioida suunniteltaessa laskeutumissivun call-to-action (CTA) toimintaa. Mitä vähemmän klikkejä vaaditaan, jotta asiakas saadaan reagoimaan halutulla tavalla sitä parempi. Haluttu reagointi kannattaa pitää mahdollisimman yksinkertaisena. Mitä useamman klikin takana tai mitä hankalammin asiakas saa hakemansa tiedon laskeutumissivulta sitä heikommin kampanja luonnollisesti saa tuloksia.

CTA:n tulee olla selkeästi ilmaistu ja toimintaan kehottava kuten yhteydenottopyyntö, rekisteröidy, kassalle. Usein kannattaa käyttää värejä ja muotoja hyväksi, jotta CTA erottuu muusta laskeutumissivusta selkeästi. Asiakkaan tulee löytää haluttu reagointitapa helposti. Eli aseta CTA laskeutumissivulla hyvin näkyville, mutta muistaen huomioida sivuston informatiivisuuden olevan kuitenkin pääosassa.

6) Huomioi missä mainos näkyy

Mainoksella tulee olla käytössä mahdollisimman paljon relevantteja mainospaikkoja. Jotta laadukkaita mainospaikkoja on suuri määrä, mainosverkon tulee olla laaja ja kattava. Haasteena voi toisinaan olla valinnan vaikeus ja usein tehdäänkin paljon mietintää sen osalta missä asiakaspotentiaali liikkuu verkossa. Pitkän mietinnän vastapainoksi voi nykyisin onneksi myös valita toimijan, joka yksinkertaistaa asioita. Vaihtoehtoisia malleja löytyy, joissa mainosverkkokattavuus saavutetaan niputtamalla usean mainosverkon oikeansisältöiset sivustot yhteen samaan kampanjaan. Käytettäessä tämänkaltaista toimijaa voidaan automatisoida prosessi joka muutoin vie aikaa ja on usein haasteellinen toteuttaa.

Tärkeä osa yrityksen mainonnan laadukkuutta on siis näkyvyys oikeanlaisissa sisällöissä. Bränditurvallisuuden takia on tärkeää, että yrityksen mainos näkyy vain halutun kaltaisilla sivustoilla eikä esimerkiksi sivuilla, joissa on yrityksen imagon kannalta sopimatonta materiaalia. Usein bränditurvallisuuden takeena ovat rajaukset tiettyihin ennalta määritettyihin medioihin, mutta tämäkään ei aina riitä. Mainosta näyttävän sivuston sisältö voi silti olla negatiivinen yrityksen imagon kannalta. Tämä ongelma voidaan sivuttaa vain kohdennuksella, jossa kohdennuksen tekevä teknologia osaltaan tupla-tarkistaa kaikki sisällöt ja pystyy ymmärtämään asiayhteyden mahdollisen negatiivisen vaikutuksen kampanjaan. Tämän lisäksi voidaan vielä käyttää negatiivisia avainsanoja, jotka estävät bannerinäkyvyyden ei halutuissa sivustoissa. Yhdistämällä edellämainitut elementit saadaan mainoskampanjalle kohdennus, joka on jopa tarkempi kuin aiemmin ennen GDPR:n voimaan astumista tehty henkilön profilointi verkossa.

7) Kohdenna mainonta tehokkaasti

Display mainontaa kannattaa tehdä kohdentaen eikä vain räiskien silmät kiinni ja toivoa kympin osumaa. Kohdentamiseen voidaan käyttää manuaalista mietintää kohderyhmistä tai asia voidaan teknologian avulla tehdä helpommin ja tehokkaammin. Kohdentamista on sekä henkilödataan perustavaa kohdentamista, jonka hyödyntäminen Euroopassa on hieman muuttunut GDPR:n myötä, sekä kohdentamista sisällön mukaisesti.

Loogisesti ajatellen oikea kohderyhmä on aina helpompi tavoittaa asiankuuluvassa sisällössä. Sisällön ollessa lukijalleen jotenkin relevantti se nostaa mainoksen ymmärrettävyyden ja kiinnostavuuden heti suuremmaksi. Sisällön mukaista kohdentamista tehdään jo laajalti natiivimainonnassa. Kun siihen yhdistetään laadukkaasti hyödynnetty semanttinen data saadaan mainoskampanjasta irti entistä enemmän.

8) Seuraa kampanjan kehittymistä

Kaikenlaisia markkinointitoimenpiteitä tulee seurata. Jos kampanjalla on selkeitä tavoitteita, seuranta on aina helpompaa. Display mainonnassa seurantaa tehdään mm. näyttöjen määrän ja klikkausten perusteella. CTR% lisäksi kannattaa seurata myös konversioiden määriä. Erilaisten analysointijärjestelmien avulla voi myös seurata sitä kuinka kauan verkkosivuvierailijat pyörivät laskeutumissivuilla, mitä he siellä tekevät ja mistä ylipäätään sinne saapuivat. Laajamittainen analyysi antaa tietoja mitä voi hyödyntää jatkossa. Kampanjan konversion seuraamisessa kannattaa ottaa huomioon se, että GDPR:n myötä evästeiden käyttö on rajatumpaa ja kampanjan konversiotuloksista ei näin ollen saada välttämättä yhtä tarkkoja tuloksia kuin aiemmin. Tähänkin on olemassa ratkaisu, jossa konversion seurantaan ei käytetä käyttäjään sidottuja evästeitä.

9) Tee loppuarvio

Loppuarviointia tehtäessä kannattaa huomioida kokonaisuus, mutta myös kokonaisuudet osat erikseen. Kampanjan onnistumiseen vaikuttavat monet asiat kuten onko käytetty verkkomedia oikea, onko kohdennus ollut onnistunutta, onko laskeutumissivu ollut toimiva, miten tehokkaita CTA pisteet ovat olleet tai mikä se CTA oli ylipäätään. Kampanjan tärkeimpänä vaikuttajana on kuitenkin aina mainoksen sisältö, laatu ja sen tarina.

10) Ota oppia jo tehdystä kampanjasta ja paranna seuraavaan

Kampanjan lopuksi istu alas ja lue loppuarvio. Arvioilla on vain se merkitys, miten niitä jatkossa hyödynnetään, joten ota arvio käyttöösi ja sovella oppimaasi.

+ BONUS

Älä laita verkkomainonnassa kaikkia munia samaan koriin. Vaadi mainonnan tuottajalta mahdollisuus monen mainosverkon samanaikaiseen käyttöön. Näin saadaan maksimoitua kampanjan näkyvyys suuremmalle joukolle juuri niissä sisällöissä, missä potentiaalinen kohderyhmä verkossa liikkuu.

Voit halutessasi poistua blogin postituslistalta alta.

Tilaa blogi

Tilatessasi blogin – saat vain blogin. Emme käytä osoitettasi mainospostin lähettämiseen emmekä luovuta osoitteita kolmansille osapuolille.

Muuta kiinnostavaa luettavaksi